Noloc beroepserkenning

Intensieve persoonlijke begeleiding

Informatie aanvragen

Sinds april 2021 zijn YouRtop en B.A.R.T. de samenwerking met het UWV aangegaan met betrekking tot de ‘modulaire- en werkfit’ trajecten. Sinds 2023 zijn daar ook de ‘naar werk’ trajecten bijgekomen. Dit betekent dat we onze expertise vanaf nu ook kunnen aanbieden aan klanten met een WW, WIA, WAO, WGA of Wajong uitkering.


Modulaire Re-integratiediensten
Voor klanten die de connectie met de maatschappij kwijt zijn geraakt kan het soms een grote stap zijn om weer mee te doen met de samenleving. Eenzaamheid en armoede liggen dan op de loer. Omdat het moeilijk kan zijn de verbinding met de maatschappij weer (opnieuw) te maken bieden wij deze mensen de mogelijkheid om begeleid (een paar) kleine stappen te zetten zodat meedoen weer werkelijkheid wordt. YouRtop en B.A.R.T. vinden het namelijk belangrijk dat ieder individu die dat wil, mee kan doen in de samenleving.

We begeleiden deelnemers naar activiteiten, vrijwilligerswerk of oriënterende stages. Deelnemers laten participeren naar vermogen is daarbij het hoofddoel. We zorgen er met onze positieve aanpak voor dat zij starten aan een zinvolle activiteit. Zowel binnen als buiten het netwerk van de gemeente wordt gezocht naar een passende plaats waarbij we ons richten op persoonlijke ontwikkeling en begeleiding. Tijdens dit traject wordt gezorgd voor de juiste verbindingen met (maatschappelijke) instanties en worden concrete werkafspraken gemaakt met zowel de organisaties als de deelnemers. Natuurlijk wordt de voortgang goed bewaakt en voorzien wij in de juiste nazorg.

Werkfit Trajecten
Klanten die de stap naar werk willen maken maar nog wat extra bagage nodig hebben voordat ze daadwerkelijk aan de slag, gaan kunnen gebruik maken van onze werkfit-trajecten. Tijdens zo’n traject wordt gewerkt aan werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie. Dit kan zowel op individuele basis als in groepsverband. Een werkfit traject is altijd maatwerk, al is de basis voor iedereen hetzelfde.
Zo krijgt iedere klant een inlog voor ons online loopbaanportaal. Hier zijn assessments klaargezet die inzicht geven in interesses, kwaliteiten en werkwaarden. Het is mogelijk om de uitslagen van deze assessments in te voeren in een beroependatabase waardoor klanten direct zicht krijgen op matchende beroepen en opleidingen. Uiteindelijk wordt gewerkt aan een mooie samenvatting die in één oogopslag iemands favoriete beroepen, interesses, kwaliteiten en werkwaarden weergeeft. Omdat iedere klant uniek is bestaat de rest van het traject uit maatwerk. Dit betekent dat onze coaches de verdere begeleiding volledig afstemmen op de vraag van de klant.

Naar Werk Trajecten
Voor klanten die al werkfit zijn bieden we begeleiding middels ‘Naar Werk’ trajecten aan. Klanten kunnen gebruik maken van onze dienstverlening inclusief Loopbaanportaal, waardoor zij zowel begeleid als zelfstandig stappen kunnen maken richting een nieuwe werkplek. Omdat het loopbaanportaal ook is voorzien van e-learnings, nieuwsberichten en een uitgebreide vacaturedatabase heeft de klant alle tools om nieuw werk te vinden in één omgeving. Wij als coaches ondersteunen dit hele proces zo goed mogelijk om stappen ook daadwerkelijk haalbaar te maken. Een ‘Naar Werk’ traject volgen kan bij ons op locatie maar kan ook online.

Werkwijze
Bij ons staat de klant centraal. Dat wil zeggen dat er aandacht is voor alle leefgebieden waardoor een totaalplaatje ontstaat en wij de klant écht kunnen leren kennen. Communicatie vindt plaats op gelijke voet; van mens tot mens. Door wederzijds vertrouwen kunnen we samen op zoek naar een plek die goed bij de deelnemer past zodat deze zich kan blijven ontwikkelen. De regie zal tijdens het traject zoveel mogelijk bij de deelnemer zelf worden gelegd.

 

 

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!