Jobcoaching

Wat is Jobcoaching?
Sommige mensen hebben extra ondersteuning nodig om hun werk goed te kunnen uitvoeren. YouRtop kan daarbij helpen door deze mensen de aandacht en begeleiding te geven die zij op dat moment nodig hebben. Tijdens deze begeleiding wordt uitgegaan van de talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer zodat deze tot uiting kunnen komen in een werkomgeving die past bij de werknemer. Door de systeemgerichte begeleiding worden zowel werknemer als werkgever meegenomen in dit proces, wat duurzame inzetbaarheid mogelijk maakt.

Doel
Het uiteindelijk doel van Jobcoaching is het functioneren van een werknemer op een werkplek te verbeteren of te herstellen. Om dit doel te bereiken is de toeleiding naar werk ook een onderdeel van het werk van de jobcoach, ook als dat op dat moment nog het karakter heeft van sociale activering of een voorschakeltraject. De sociale context bepaalt de lengte van het ontwikkelingstraject. Wanneer onbetaald werk geen perspectief biedt op betaald werk is het geen Jobcoaching meer.
 

Subsidies
Er is een hele reeks aan subsidies/ instrumenten beschikbaar om deze kwetsbare doelgroep aan het werk te houden. Denk hierbij aan o.a. proefplaatsingen, no-risk polis, loonkostensubsidie, werkplek voorzieningen, en nog veel meer. Wat precies kan worden ingezet hangt af van de specifieke situatie van de medeweker. YouRtop denkt graag met u mee over de in te zetten instrumenten.

Jobcoaching bij YouRtop, een persoonlijk traject
YouRtop beschikt over de NOLOC beroepscertificering en erkenning voor Jobcoaching. Dit betekent dat YouRtop werkt met HBO gediplomeerd Jobcoaches. We werken volgens het Supported Employment Model. Deze methodiek bestaat uit een 5-stappenproces dat de klant vóór, tijdens en na het vinden van een baan ondersteunt. Ook de werkgever wordt ondersteund. Hierbij ligt de focus op de mogelijkheden van de persoon. 

De trajecten van YouRtop kenmerken zich door persoonlijke aandacht. Dat wil zeggen dat er naast werk en opleiding ook aandacht is voor andere leefgebieden waardoor een totaalplaatje ontstaat en wij de klant écht kunnen leren kennen. Communicatie vindt plaats op gelijke voet, van mens tot mens.

Interesse in een vrijblijvende kennismaking?
Na telefonisch contact komen wij graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek met u en uw werknemer. Aan de hand van dat gesprek stellen wij een Plan van Aanpak op met concreet geformuleerde doelen waar we de aansluitende periode aan kunnen werken. Tussentijds worden doelen regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgewerkt.

Aanmelden

YouRtop werkt samen met verschillende Gemeenten & Instanties in Brabant en omstreken. Ben je geïnteresseerd of wil je graag meer informatie over welke mogelijkheden er voor jou zijn? Vul dan onderstaand formulier in zodat we contact met je op kunnen nemen om je vraag te beantwoorden.