Noloc beroepserkenning

Intensieve persoonlijke begeleiding

Informatie aanvragen
 

In Waalwijk wordt ieder jaar in maart en in oktober 🍂 het TOP-traject aangeboden aan klanten uit de Participatie Wet.🎓 In oktober is er weer een nieuwe groep deelnemers gestart. De eerste dag is altijd spannend, Voor de deelnemers én voor de coaches. Deelnemers gaan middels een participatietraject in een periode van 9 maanden aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling, om uiteindelijk uit te stromen richting een werkervaringsplek, betaald werk, scholing en/of zorg. Het traject is opgebouwd uit een groepstraining, aangevuld door individuele coaching. Deze keer zijn de groepsbijeenkomsten verzorgd door Ineke Heltzel in samenwerking met onze groepsondersteuner. De workshops werden verzorgd door Yvonne Vercoulen.

🔑 De sfeer van de nieuwe groep begon gespannen, maar zodra Yvonne startte met het voorstelrondje aan de hand van de sleutelbos ontdooide de deelnemers én kwam er ruimte voor grapjes. Beetje bij beetje voelde iedereen zich steeds vrijer om aan de groep uit te leggen wat ze persoonlijk uit de training wilden halen en wat ze nodig hebben om zich veilig te voelen.

📜 Tijdens onze trajecten is er aandacht voor alle leefgebieden waardoor een totaalplaatje ontstaat en wij de deelnemers écht leren kennen.  Zo gaan deelnemers zowel aan de slag met hun loopbaanontwikkeling als hun persoonlijke ontwikkeling.  “Wie ben ik”, “wat wil ik”, “wat kan ik” en “hoe ga ik dat bereiken” zijn vraagstukken die in dit traject de rode draad vormen. Tijdens de groepstrainingen is veel aandacht voor (empowerment)workshops ter ontwikkeling van de sollicitatie-, communicatie- en presentatievaardigheden. Ook worden rondleidingen georganiseerd en gastsprekers uitgenodigd. Om een duidelijk beeld te geven van verschillende beroepsrichtingen, zijn stageplekken- en meeloopdagen onderdeel van het traject. Na de eindpresentaties ontvangen deelnemers een Certificaat van Deelname en een Getuigschrift dat als referentie kan dienen bij het vinden van een passende baan.

💪 De toegevoegde waarde van de groepstraining is duidelijk gebleken in onze eerdere trajecten. Het verbindt deelnemers met lotgenoten, wat weer zorgt voor herkenning en steun. Ook zorgen de workshops voor structuur in de week en vergroot het ieders netwerk. Vaak geeft het net dat stukje zelfvertrouwen om weer wat nieuws te proberen. De positieve eerste indrukken die aan het einde van de eerste ochtend met elkaar gedeeld werden, zorgden ook nu weer voor een voelbaar positieve vibe.

🎯 De huidige groep is zeer divers. Hij bestaat uit deelnemers met verschillende achtergronden en opleidingsniveaus maar met één belangrijk gemeenschappelijk doel: weer meedoen met de maatschappij.

Meldt je hier aan voor de nieuwsbrief.