Noloc beroepserkenning

Intensieve persoonlijke begeleiding

Informatie aanvragen

Na 3 maanden van intensieve training hebben 8 van de 10 deelnemers van het Talent Ontwikkel Programma hun trainingsperiode succesvol afgerond. Op donderdag 16 april hebben zij hun presentaties kunnen geven aan zowel de werkmakelaars en matchers van Baanbrekers, het RMC van Tilburg, aanwezige zorgbegeleiders en de trainers van YouRtop. Dit keer niet op locatie maar online via ZOOM waar de spanning en ontlading tot in de huiskamers was te voelen.

Op dinsdag 7 januari startte een groep van 10 kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan hun avontuur richting persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke participatie, betaald werk en/of scholing. De spanning was te voelen tijdens de eerste kennismakingsochtend waarbij ook werkmakelaars vanaf het begin actief betrokken waren. Na een dagdeel vol nieuwe informatie werd de sfeer voelbaar meer ontspannen toen mensen met een lijst vol positieve eerste indrukken naar huis vertrokken. Vanaf dat moment kwam deze groep drie keer per week bij elkaar om deel te nemen aan georganiseerde workshops, rondleidingen, presentaties, en om te werken aan hun persoonlijk portfolio. Ook werd hard gewerkt aan het uitbreiden van ieders netwerk doordat mensen elkaar gingen helpen of actief op onderzoek uitgingen.

Stages
Vanaf week 5 gingen de stages van start en zijn deelnemers aan de slag gegaan in diverse beroepen; van archiefmedewerker tot allround field engineer en van medewerker technische dienst tot communicatiemedewerker of activiteitenbegeleidster in een ouderenhuis. Waar het niet mogelijk was om stage te lopen kozen deelnemers ervoor om informatie te vergaren door verzoeken tot rondleidingen en/of het bezoeken van open dagen op scholen. Helaas zorgde het corona virus ervoor dat enkele van deze activiteiten tijdelijk geen doorgang hebben kunnen vinden. Toch liet deze groep zich niet zomaar uit het veld slaan waardoor het houden van telefonische interviews en deskresearch ze heeft kunnen helpen een steeds scherper beeld te krijgen van de stip op de horizon die zij willen plaatsen.

Ik benoem hier heel expliciet de stip op de horizon, omdat deze tijd van persoonlijke ontwikkeling en bezinning (wat wil ik nou eigenlijk écht en in hoe verre past dat bij mij als persoon) staat voor een doel waar naartoe gewerkt kan worden. Iedere deelnemer draagt namelijk een goed gevulde rugzak met zich mee. Allemaal bouwstenen die bewust of onbewust zorgen voor bepaalde gedragingen. Kwetsbaarheden die de aandacht verdienen, waarmee men moet leren omgaan en waar vaak ook talenten achter verschuilen die weer als kracht kunnen worden ingezet.

Hoe nu verder…
Sommigen uit deze groep zijn al klaar voor die betaalde baan, al dan niet met ondersteuning vanuit de doelgroepregister. Anderen zullen de komende maanden eerst aan de slag gaan met het opbouwen van hun belastbaarheid, of het opdoen van meer praktijkervaring om daar hun keuzes op te baseren. Het doel voor deelname aan dit traject was om in 9 maanden tijd, in ieder geval toe te werken naar een werkervaringsplek. En deze groep heeft tijdens de eindpresentaties laten zien dat het hun aan motivatie en wilskracht zeker niet ontbreekt!

Heel trots ben ik dan ook op deze positieve groepsafsluiting. Terwijl de certificaten en getuigschriften deze keer per post worden overhandigd gaat iedereen de komende maanden middels individuele coaching op zoek naar die passende opleiding, baan of werkervaringsplek.

Ik hoop dan ook van harte dat deze coronacrisis snel overwaait, iedereen gezond blijft en jullie allemaal de plek vinden die jullie verdienen!

Yvonne Vercoulen