Noloc beroepserkenning

Intensieve persoonlijke begeleiding

Informatie aanvragen

Het Talent Ontwikkel Programma van YouRtop is een traject op maat voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is begeleiden naar werk, scholing of een werkervaringsplek. Inmiddels zit nu de derde groep kandidaten midden in dit intensieve traject. Met resultaat.

Met nog ruim vier maanden te gaan werken de deelnemers van de derde groep hard aan hun gestelde doelen. Iedereen is in beweging. Zo hebben vier deelnemers nu een betaald contract en zijn drie deelnemers aan het uitzoeken welke studie ze gaan starten. Vier deelnemers zijn bezig met snuffelstages en vrijwilligerswerk, dat op termijn mogelijk wordt omgezet naar een werkervaringsplek. Eén deelnemer dreigt uit te vallen maar krijgt hulp om op de rit te blijven.

Doelen
In het Talent Ontwikkel Programma werkt elke kandidaat op zijn of haar eigen manier aan persoonlijke doelen. Met als minimaal doel een werkervaringsplek. Het arbeidsfit krijgen van deze kandidaten hangt sterk samen met het werken aan hun kwetsbaarheid. Zonder de aandacht voor deze welzijnskant is de kans op succesvolle bemiddeling naar regulier werk klein. Een aanpak die zich richt op beide gebieden (zorg/welzijn & re-integratie) is de kern van het programma.

Belangrijke vragen
De kandidaten van de derde groep hebben zojuist een groepsperiode van enkele maanden achter de rug. Die sloten ze af met presentaties voor de betrokken werkmakelaars en zorgverleners. In persoonlijke verhalen vertelden ze wat ze hebben geleerd en wat ze willen bereiken. Wie ben ik, wat wil ik, waar wil ik naartoe en welke weg moet ik bewandelen om daar te komen? Dat zijn de belangrijke vragen waarop de deelnemers een duidelijker antwoord kregen tijdens de training. Ze zijn nu klaar voor de aansluitende individuele begeleiding van een aantal maanden. In dit persoonlijke traject bekijken ze hoe ze hun nieuwe kennis en inzichten kunnen omzetten in echte mogelijkheden.

De vierde groep van het Talent Ontwikkel Programma start in oktober. Er is dan weer plek voor maximaal twaalf kandidaten.

Bron: Baanbrekers