Noloc beroepserkenning

Intensieve persoonlijke begeleiding

Informatie aanvragen

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk of scholing. Dat is het doel van het nieuwe Talent Ontwikkel Programma van Baanbrekers en bureau YouRtop. Dit programma startte begin januari met een geselecteerde groep van twaalf kandidaten. De kern van het programma is een ontwikkeltraject op maat, waardoor elke kandidaat op zijn eigen manier persoonlijke doelen kan nastreven. Met als minimaal resultaat een werkervaringsplek.

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 groeide bij Baanbrekers de toestroom van kwetsbare kandidaten. Het arbeidsfit krijgen van deze kandidaten hangt sterk samen met het werken aan deze kwetsbaarheid. Zonder de aandacht voor deze welzijnskant is de kans op succesvolle bemiddeling naar regulier werk klein. Een aanpak die zich richt op beide gebieden (zorg/welzijn & re-integratie) is wenselijk en het Talent Ontwikkel Programma biedt dat.

Meedoen
In onze maatschappij kan ieder mens van betekenis zijn, vinden Baanbrekers en YouRtop. Yvonne Vercoulen van YouRtop legt uit: “Door mee te doen in de maatschappij groeien eigenwaarde, geluksgevoel en (economische) zelfredzaamheid en krijgen eenzaamheid en armoede minder kans. Met dit als uitgangspunt hebben we het Talent Ontwikkel Programma opgezet. Het traject duurt negen maanden: drie maanden groepstraining en coaching en vervolgens zes maanden intensieve individuele coaching.”

Vaardigheden
Tijdens de training werken de deelnemers drie dagdelen per week aan hun persoonlijk portfolio. Dit portfolio bouwen ze op door het maken van testen op het gebied van beroepskeuze, zelfkennis en werkwaarden. Ook maken ze opdrachten voor het verhogen van hun eigenwaarde en het verbeteren van vaardigheden op het gebied van solliciteren, communiceren, presenteren, het eigen netwerk en werknemersvaardigheden. Tijdens de training nemen de kandidaten deel aan rondleidingen, meeloopdagen en stageplekken, om een duidelijk beeld te krijgen van verschillende beroepsrichtingen. Het totale traject staat in het teken van begeleiding richting werk of scholing. Het minimale streven daarbij is starten op een werkervaringsplek.

Presentatie
De trainer-coaches Yvonne Vercoulen en Iris Disseldorp verzorgen samen het complete Talent Ontwikkel Programma, in nauw overleg met de werkmakelaars van Baanbrekers die het traject op de voet volgen. “Elke kandidaat krijgt een traject op maat, zodat elke kandidaat zijn persoonlijke doelen optimaal kan nastreven”, vertelt Yvonne. “Na de groepsperiode van drie maanden geeft elke deelnemer een eindpresentatie. Dat is altijd een bijzonder moment voor zowel de kandidaten als voor ons. Kandidaten presenteren wat ze hebben geleerd, en hoe ze verder gaan met de aansluitende individuele begeleiding van zes maanden. Na de eindpresentaties krijgen ze een certificaat van deelname en een getuigschrift dat ze kunnen gebruiken als referentie bij het vinden van een baan.” De eerste groep kandidaten is nu enkele weken bezig, de volgende groep start in september.

Bron: Baanbrekers BinnensteBuiten