Noloc beroepserkenning

Intensieve persoonlijke begeleiding

Informatie aanvragen

Sinds april 2021 zijn YouRtop en B.A.R.T. de samenwerking met het UWV aangegaan met betrekking tot de modulaire- en werkfit trajecten. Dit betekent dat we onze expertise vanaf nu ook kunnen aanbieden aan klanten met een WIA, WAO, WGA of Wajong uitkering.


Modulaire Re-integratiediensten
Voor klanten die de connectie met de maatschappij kwijt zijn geraakt kan het soms een grote stap zijn om weer mee te doen met de samenleving. Eenzaamheid en armoede liggen dan op de loer. Omdat het soms moeilijk is de verbinding met de maatschappij weer (opnieuw) te maken bieden wij deze mensen de mogelijkheid om begeleid (een paar) kleine stappen te zetten zodat meedoen weer werkelijkheid wordt. YouRtop en B.A.R.T. vinden het namelijk belangrijk dat ieder individu die dat wil, mee kan doen in de samenleving.

We begeleiden deelnemers naar activiteiten, vrijwilligerswerk of oriënterende stages. Deelnemers laten participeren naar vermogen is daarbij het hoofddoel. We zorgen er met onze positieve aanpak voor dat zij starten aan een zinvolle activiteit. Zowel binnen als buiten het netwerk van de gemeente wordt gezocht naar een passende plaats waarbij we ons richten op persoonlijke ontwikkeling en begeleiding. Tijdens dit traject wordt gezorgd voor de juiste verbindingen met (maatschappelijke) instanties en worden concrete werkafspraken gemaakt met zowel de organisaties als de deelnemers. Natuurlijk wordt de voortgang goed bewaakt en voorzien wij in de juiste nazorg.

Werkfit Trajecten
Klanten die de stap naar werk willen maken maar nog wat extra bagage nodig hebben voordat ze daadwerkelijk aan de slag gaan, kunnen vanaf nu gebruik maken van onze werkfit-trajecten. Dit kan zowel op individuele basis als in groepsverband. Een werkfit traject is altijd maatwerk. Dit betekent dat iedere deelnemer start met het opstellen van zijn/haar persoonlijke doelen. Van daaruit gaat deze aan de slag met zijn/haar portfolio dat wordt gevuld met de informatie die wordt verkregen uit de te volgen workshops. Denk hierbij aan assessments (wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik), oriëntatieopdrachten op het gebied van werk en/of scholing, stages, sollicitatievaardigheden, communicatievaardigheden, gesprekstechnieken, presentatievaardigheden, en het uitbreiden van het netwerk. Indien gebruik wordt gemaakt van de groepstrainingen zullen ook rondleidingen en presentaties van gastsprekers onderdeel zijn van het traject.

Werkwijze
Bij ons staat de klant centraal. Dat wil zeggen dat er aandacht is voor alle leefgebieden waardoor een totaalplaatje ontstaat en wij de klant écht kunnen leren kennen. Communicatie vindt plaats op gelijke voet; van mens tot mens. Door wederzijds vertrouwen kunnen we samen op zoek naar een plek die goed bij de deelnemer past zodat deze zich kan blijven ontwikkelen. De regie zal tijdens het traject zoveel mogelijk bij de deelnemer zelf worden gelegd.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!