Noloc beroepserkenning

Intensieve persoonlijke begeleiding

Informatie aanvragen
 Veel mensen worstelen met de gedachte dat hulp vragen een teken van zwakte is. Alsof om hulp vragen iets is waar je je voor moet schamen. “Ik red me wel alleen,” zeggen we vaak stoer, maar deze houding weerhoudt ons ervan de steun te zoeken die we nodig hebben. Vooral op het gebied van loopbaan en persoonlijke ontwikkeling lijkt het alsof we collectief besloten hebben dat hulp vragen gelijk staat aan falen. De realiteit is echter dat het inschakelen van een loopbaancoach juist een krachtige stap kan zijn naar zelfredzaamheid en het nemen van leiderschap over je eigen leven. Waarom is het zo moeilijk om hulp te vragen?

Barrière?? Welke barrière?

Een onzichtbare barrière weerhoudt velen van ons om hulp te zoeken. Deze barrière is gebaseerd op de diepgewortelde overtuiging dat ware kracht synoniem is aan zelfredzaamheid. In onze maatschappij krijg je bijna een medaille als je alles alleen doet. Deze visie negeert echter een fundamentele menselijke waarheid: wij zijn sociale wezens, gemaakt voor verbinding en samenwerking. Velen van ons worstelen onnodig met professionele en persoonlijke problemen omdat ze zich schamen om hulp te vragen. Dit gevecht kan leiden tot ernstige stress en zelfs burn-outklachten. Vooral wanneer we ons onveilig voelen, privé of op het werk, wordt de stap om hulp te vragen bijna onoverkomelijk. Dit weerhoudt ons van het zoeken naar steun wanneer we die het hardst nodig hebben.

Een veilige haven creëren

De sleutel tot verandering ligt in het creëren van een veilige omgeving waarin hulp vragen niet alleen geaccepteerd, maar ook aangemoedigd wordt. Loopbaancoaches, HR-professionals en werkgevers spelen hierin een cruciale rol. Hoe mooi zou het zijn als we een wereld kunnen scheppen waarin iedereen zich veilig genoeg voelt om gewoon te zeggen: “Hé, ik heb even een helpende hand nodig hier!”

Een Tweeledige Aanpak

Enerzijds moeten we discussiëren over hoe we dergelijke veilige omgevingen kunnen creëren. Dit betekent dat werkplekken niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en sociaal ondersteunend moeten zijn. Maar ook in de privésfeer moet een veilige sfeer zijn, gezien de vervagende scheidslijn tussen werk en thuis. Anderzijds moet de kracht van samenwerking benadrukt worden. Wanneer iemand de moed vindt om hulp te vragen en positieve reacties ontvangt, kan dit leiden tot nieuwe inzichten en overtuigingen. Veranderingen in het ene gebied beïnvloeden onvermijdelijk het andere.

 Ten tweede moet de kracht van samenwerking benadrukt worden. Wanneer iemand de moed vindt om hulp te vragen en de ondersteunende reactie van een loopbaancoach ervaart, kan dit leiden tot nieuwe inzichten en overtuigingen. Het is ook cruciaal dat personen leren herkennen wie of wat hun hulpbronnen zijn, zodat ze deze proactief kunnen inzetten.

Door hulp te vragen, erkennen we niet alleen onze eigen grenzen, maar stellen we onszelf ook open voor nieuwe inzichten en perspectieven die onze persoonlijke en professionele groei kunnen versnellen. Het is een essentiële stap naar zelfredzaamheid; een krachtige erkenning dat we zelf de regie houden over ons eigen ontwikkelingspad, terwijl we de waardevolle input en steun van anderen omarmen.

Loopbaanprofessionals kunnen diverse tactieken inzetten om deze doelen te bereiken:

  • Empathie: Creëer een omgeving waar elke medewerker zich gezien en gehoord voelt.
  • Veilige haven: Werk aan een klimaat waarin men zich veilig voelt om samen te werken, hulp te vragen bij een taak of gewoon even te sparren 
  • Preventie: Voer regelmatig open gesprekken om vroegtijdig problemen te signaleren en aan te pakken.
  • Educatie: Informeer mensen over de hulp die beschikbaar is en moedig aan om hier gebruik van te maken
  • Lead by example: Geef zelf het goede voorbeeld door open te zijn over je eigen uitdagingen en eventuele hulp die je hierbij gezocht hebt.

Samen Sterker

Dus, wat dacht je ervan? Klaar om oude gewoontes overboord te gooien? We hebben allemaal weleens een steuntje in de rug nodig en dat is helemaal oké. Samen staan we sterker. Een vraag om hulp kan de eerste stap zijn naar een nieuw begin. Laten we samen werken aan een cultuur waarin hulp zoeken wordt gezien als een stap naar groei en zelfontwikkeling.

 

Meldt je hier aan voor de nieuwsbrief.