Noloc beroepserkenning

Intensieve persoonlijke begeleiding

Informatie aanvragen

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (2019) ervaart 12-17% van de Nederlandse beroepsbevolking burn-outklachten. Dit komt ook voor bij mensen met autisme, bekend als de autistische burn-out. Klinisch psycholoog Annelies Spek onderstreept dat klachten van overbelasting regelmatig voor komen bij mensen met autisme: de autistische burn-out.

De World Health Organization (2018) definieert de autistische burn-out als “een syndroom ten gevolge van chronische stress op het werk die onvoldoende wordt opgevangen”. De symptomen omvatten gevoelens van uitputting, afstand/cynisme jegens werk en een verminderd gevoel van professionele competentie. 

 “Aan de buitenkant is dat meestal niet te zien. Zitten autisten op de juiste plek, dan functioneren ze als ieder ander mens. Is dat niet het geval, dan gaat het fout en haken ze af.” Annelies Spek

Bij YouRtop helpen we mensen met psychische kwetbaarheden, zoals autisme om (weer) een werkplek te vinden waar ze niet overbelast van raken, maar juist energie van krijgen.

Autisme is maatwerk

Bij onze begeleiding van mensen met autisme leggen we de nadruk op maatwerk. We begrijpen dat iedere persoon met autisme zijn of haar eigen sterke punten, uitdagingen en unieke behoeften heeft. Onze begeleiding gaat verder dan enkel werkgerelateerde aspecten. We richten ons ook op het welzijn van individuen met autisme, waarbij we ondersteuning bieden om een gezonde balans te vinden tussen werk, persoonlijk leven en zelfzorg. Het doel is om hen te helpen gedijen in hun professionele rol terwijl ze hun welzijn behouden.

Door middel van aangepaste coaching en begeleiding helpen we individuen met autisme bij het navigeren door de uitdagingen op de werkvloer.

Empowerment door begrijpend begeleiden

We helpen mensen met autisme graag ont-wikkelen: de wikkel eraf halen en de kern onthullen. Leven vanuit zelfkennis, bewustwording en talenten maakt alles veel gemakkelijker. We moedigen hen aan om te ontdekken waar ze plezier in hebben en waar ze zich op hun gemak voelen. Mensen met autisme beschikken vaak over onontdekte talenten. Hier ligt een kans voor een verhoogd gevoel van eigenwaarde en zelfrespect. 

“Autisme wordt vooral geassocieerd met beperkingen, terwijl er ook regelmatig sprake is van talenten. Deze komen voor bij 28,5% tot 62,5% van de mensen met autisme. (Howlin, Goode, Hutton, & Rutter, 2009; Meilleur, Jelenic, & Mottron, 2015) 

Wat zijn zoal talenten van mensen met autisme: 

  • Geheugen, rekenkundige en wiskundige vaardigheden
  • Sensorische vaardigheden
  • Kunst en creativiteit en taalvaardigheid
  • Gedetailleerde informatieverwerking
  • Patroonherkenning en hyperconnectiviteit
  • Oog voor detail
  • betrouwbaarheid, oprechtheid en loyaliteit

Meer oog hebben voor talenten van mensen met autisme kan namelijk bijdragen aan een toename van hun gevoel van eigenwaarde (Cooper, Smith, & Russell, 2017). Dit sluit aan bij de moderne definitie van gezondheid volgens de WHO:

“Een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek.” WHO

Om deze talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen is het belangrijk dat er een juiste omgeving gecreëerd wordt. Denk daarbij aan een rustige werkomgeving, taken helder omschrijven en het bieden van zoveel mogelijk structuur. 

Werkervaringsplaatsen voor mensen met autisme

Middels een werkervaringsplaats kunnen mensen op een laagdrempelige manier ontdekken of een beroep waarvan ze denken dat het passend is, ook daadwerkelijk aansluit. En of ze al over de juiste vaardigheden beschikken of daarin nog wat moeten ontwikkelen. YouRtop beschikt over een groot netwerk van werkervaringsplaatsen. We begeleiden onze cliënten altijd bij de gesprekken, tenzij zij expliciet aangeven zich prettiger te voelen om een dergelijk gesprek alleen aan te gaan. 

En wat vinden werkgevers hiervan? Zijn zij bereid mensen met autisme aan te nemen? Het antwoord is veelal positief. 

“Van iemand met autisme kun je veel profijt hebben. Ze zijn sterk in analyseren, gaan foutloos te werk en hebben een prima geheugen. Weet je wat ook zo leuk is? Van mensen zonder autisme is bekend dat ze gemiddeld 3 uur per week op hun werk internetten, chatten of privémail versturen. Iemand met autisme heeft daar absoluut geen behoefte aan.” Annelies Spek

Werkgevers erkennen steeds meer het potentieel van personen met autisme en weten dat zij voor bepaalde functies bijzonder geschikt zijn, of zelfs beter. Vanwege al die sterke kanten kunnen werkgevers voor bepaalde banen heel goed, of zelfs beter, iemand met autisme aannemen. Iets dat sommige bedrijven al weten. 

Nooit meer iets missen van YouRtop? Meldt je dan hier aan voor de nieuwsbrief!

Bron fd persoonlijk 29 Oktober 2011

gedragstherapie jaargang 52 nummer 4 december 2019

psychologie magazine april 2012

anneliesspek.nl